Werkwijze

Missie

Mensen met leiderschap en plezier in eigen kracht krijgen zodat ze betekenisvol zijn naar zichzelf, de omgeving én de organisatie waarvoor zij werken.

Visie

Het is de visie van MD Interim Management dat uitgaan van eigen kracht en inzetten op samenwerking altijd leidt tot resultaat. In combinatie met de juiste dingen doen vanuit leiderschap, komen medewerkers en organisaties met plezier tot groei en ontwikkeling.

Fasering van de opdracht

Iedere opdracht heeft zijn eigen dynamiek waarbij verschillende mensen betrokken zijn. MD Interim Management vindt het belangrijk dat alle betrokkenen inzicht hebben in de opdracht, de te volgen route en de beoogde resultaten. Daarom hanteert MD Interim Management voor opdrachten een model in 6 fases:
1.    Opdrachtformulering
2.    Probleem inventarisatie en analyse
3.    Resultaten benoemen
4.    Plan van aanpak met prioritering en planning
5.    Uitvoering met tussentijdse evaluaties
6.    Afronding met eindevaluatie

Theoretische aanpak van de opdracht

Geen opdracht is hetzelfde. Daarom is maatwerk en flexibiliteit in de theoretische aanpak van de opdracht belangrijk.
MD Interim Management past tijdens het uitvoeren van de opdracht verschillende management theorieën toe. Elementen uit bedrijfseconomie, competentiemanagement, zelfsturing,  klantwaardestrategieën, verandermanagement, kennismanagement en omdenken horen bij de standaard aanpak. Is een meer specifieke theoretische aanpak gewenst, is dat uiteraard mogelijk.

Netwerk

MD Interim Management beschikt over een breed, aanvullend  netwerk van collega’s op het gebied van human resources,  juridische dienstverlening, vastgoed en (bedrijfs)economische dienstverlening. Bij specifieke vraagstukken en/of complexe problemen zijn zij voor consultatie en/of inzet beschikbaar.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!